LEVEL 3 HEREN KNIPPEN & STYLEN

LEVEL 3 HEREN KNIPPEN & STYLEN

Voor wie

In dit stadium beheerst de cursist de vier kniptechnieken zoals deze in de voorgaande levels zijn geleerd.

Level 3 heren knippen en stylen

PROGRAMMA

In Level 3 wordt de cursisten gevraagd zo veel mogelijk modellen mee te nemen ten behoeve van de praktijkervaring.

MATERIALENPAKKET

Voor deze workshop maakt u gebruik van de materialen die u heeft aangeschaft in Level 1 en 2.

STUDIEAFRONDING

Na afronding van de workshop zal door de docent worden beoordeeld of de cursist het gewenste niveau heeft bereikt. Indien dit het geval is, zal het certificaat Level 3 Heren knippen & stylen worden uitgereikt.

Naar gelang de interesse kan de cursist vervolgen met Level 4 Heren knippen & stylen.

LEVEL 3 HEREN KNIPPEN & STYLEN

DUUR

6 avonden van 19:00 tot 21:30 uur

LESLOCATIE

Laan van Wateringse Veld 704 | 2548 CN | Den Haag

INSCHRIJFGELD

Niet van toepassing

LESGELD

€ 210,00

MATERIALENPAKKET

Pakket Level 1 & 2

VOOROPLEIDING

Level 2 Heren knippen & stylen

LEEFTIJD

Volwassenen onderwijs | minimum 18 jaar

STARTDATUM

Maandag 18 maart 2024

Betalingen dienen voorafgaand aan de start van de workshop volledig te zijn voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk. De pakketten zijn exclusief het gebruik van producten. De cursist dient zelf professionele verzorgings- en verstevigingproducten aan te schaffen.

Klik hier voor het online vragenformulier.

DOWNLOAD INSCHRIJFFORMULIER HAIR POINT
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Prijswijzigingen voorbehouden