Level 3 Heren knippen & stylen

Voor wie
In dit stadium beheerst de cursist de vier kniptechnieken zoals deze in de voorgaande levels zijn geleerd.

Programma
In Level 3 wordt de cursisten gevraagd zo veel mogelijk modellen mee te nemen ten behoeve van de praktijkervaring.

Materialenpakket
Voor deze workshop maakt u gebruik van de materialen die u heeft aangeschaft in Level 1 en 2.

Studieafronding
Na afronding van de workshop zal door de docent worden beoordeeld of de cursist het gewenste niveau heeft bereikt. Indien dit het geval is, zal het certificaat Level 3 Heren knippen & stylen worden uitgereikt.

Naar gelang de interesse kan de cursist vervolgen met Level 4 Heren knippen & stylen.

Level 3 Heren knippen & stylen

 • Duur

  6 avonden van 19:30 tot 22:00 uur
 • Leslocatie

  Volendamlaan 1272 | 2547 CZ | Den Haag
 • Inschrijfgeld

  Niet van toepassing
 • Lesgeld

  € 175,00
 • Materialenpakket

  Pakket Level 1 & 2
 • Vooropleiding

  Level 2 Heren knippen & stylen
 • Leeftijd

  Volwassenenonderwijs | minimum 18 jaar
 • Startdata

  Zie Startdata ‘workshops’
Betalingen dienen voorafgaand aan de start van de workshop volledig te zijn voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk. De pakketten zijn exclusief het gebruik van producten. De cursist dient zelf professionele verzorgings- en verstevigingproducten aan te schaffen.