Erkenning/klachtenprocedure

ERKENNING

Kappersacademie Hair Point is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend opleidingsinstituut. Jaarlijks wordt aan het Ministerie van OC&W verantwoording afgelegd in de vorm van een Verslag van Werkzaamheden. Dit verslag is voor iereen openbaar en ligt ter inzage bij de administratie.

KLACHTENPROCEDURE OF VERBETERVOORSTELLEN

Hair Point wenst dat de klanten tevreden zijn over de geboden service en hecht veel waarde aan goede contacten met klanten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. Indien dit niet afdoende zou zijn, hebben wij een klachtenregeling.

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

Mondeling :
Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen. Is uw klacht niet zo eenvoudig, verzoeken wij u vriendelijk uw klacht schriftelijk in te dienen.

Schriftelijk :
Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht (benoem waar mogelijk de locatie, activiteit, betrokken personen en situaties zo eenduidig mogelijk). Geeft u ook aan wat u heeft gedaan om de klacht te voorkomen, dan wel te verhelpen en wat u verwacht met betrekking tot de afhandeling van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen en opsturen naar onze administratie:

Hair Point
O.v.v. klachtenprocedure
Loosduinsekade 352-353
2571 CE te Den Haag

U kunt ook gebruiken maken van de e-mail:

info@Hair-Point.nl / o.v.v. klachtenprocedure

WAT GEBEURT ER MET MIJN KLACHT?

  • Alle klachten worden, tenzij anders overeengekomen, strikt vertrouwelijk in behandeling genomen.
  • Nadat uw klacht is binnengekomen, ontvangt u van de administratie een ontvangstbevestiging. Hair Point heeft als doel de klacht binnen 3 werkdagen af te handelen. Wanneer deze streeftermijn niet haalbaar is, wordt u hier telefonisch van op de hoogte gesteld.
  • U wordt te allen tijde op de hoogte gehouden van de afhandeling van uw klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht gebeurt dit telefonisch dan wel per e-mail.
  • Alle klachten die binnenkomen worden met zorg en aandacht afgehandeld. Dit betekent dat u van Hair Point mag verwachten dat zij actie onderneemt om de klacht te verhelpen, dan wel, om zoveel mogelijk te voorkomen dat eenzelfde probleem zich nogmaals voordoet.
  • Wanneer een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan via de klachtenprocedure van het NRTO. De uitslag van dit beroep wordt door Hair Point als bindend beschouwd en per direct afgehandeld.

VERBETERVOORSTELLEN / SUGGESTIES

Uiteraard mag u ook uw positieve ervaringen, punten ter verbetering of suggesties aan ons doorgeven. U kunt tevens gebruik maken van bovengenoemde adresgegevens of e-mailadres.