NRTO GEDRAGSCODE

NRTO_keurmerk_website

HET NRTO-KEURMERK: ERKENNING VOOR KWALITEIT EN PROFESSIONALITEIT

Kappersacademie Hair Point bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Hair Point voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie

 

NRTO-logo

 

NRTO

NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) laat als belangenvereniging de stem van de particuliere (niet bekostigde) onderwijsinstituten horen in landelijke overlegsituaties en in vertegenwoordigende lichamen. Eén van haar doelstellingen is het handhaven en verhogen van de kwaliteit van het particulier onderwijs.

NRTO GEDRAGSCODE

Alleen dié opleidingsinstituten zijn lid die voldoen aan de eisen van de Gedragscode en deze onderschrijven. Hair Point Kappersacademie heeft de Gedragscode voor leden van de Vereniging NRTO ondertekend en committeert zich hieraan. Klik hier voor de inhoud van de Gedragscode.

GESCHILLENCOMMISSIE PARTICULIERE ONDERWIJSINSTELLINGEN

Sinds 1 september 2007 is NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillen-commissie Consumentenzaken. De onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is geïnstalleerd voor consumenten die een geschil hebben met één van de NRTO-leden. Deze commissie geeft een bindend advies voor beide partijen. NRTO heeft in samenwerking met de Consumentenbond de commissie in het leven geroepen.

 

LOGO_geschillencommissie

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NRTO

Hair Point hanteert de door de NRTO geformuleerde standaard voorwaarden. Daarnaast heeft Hair Point aanvullende inschrijvings- en betalingsvoorwaarden opgesteld die niet in de standaard voorwaarden geregeld zijn. Ook kan het zijn dat Hair Point afwijkt van de standaard voorwaarden in het voordeel van de student. Te allen tijde zijn de voor de student meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden NRTO
Voor meer informatie over NRTO, particulier onderwijs en opleidingskeuze verwijzen we naar: www.nrto.nl