Algemene voorwaarden Kappersacademie Hair Point

Kappersacademie Hair Point hanteert voor al haar workshops en opleidingen Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. U kunt de inhoud van deze voorwaarden hieronder downloaden. Mochten er naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u zich wenden tot de administratie via telefoonnummer 070 – 346 57 08.